ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรับปรุงล่าสุด 05/12/2562
KYOTO MARATHON 2020

KYOTO MARATHON 2020

  •  8 พฤศจิกายน 2562

           กว่า 40 ปีในห้องแล็ปของบริษัทวาโก้ที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาเกี่ยวกับสะรีระร่างกายและศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยการทำวิจัยและทดสอบผลของการออกกำลังกายที่มีต่อร่างกายกับตัวอย่างมากกว่า 30,000 ตัวอย่าง และทำการวิเคราะห์การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นผลให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับการทำงานของข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นสินทรัพย์ทางปัญญานี้ได้ขยายผลไปในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความมุ่งมั่นเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถเอาชนะขีดจำกัดของตนเอง ทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากที่สุด และปกป้องผู้ออกกำลังกายจากการบาดเจ็บ