ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade A เฉลี่ยจาก 349 คน
  • คุณภาพของสินค้า8.99
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง7.6
  • การบริการ/อัธยาศัย8.09
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน8.5

รางวัลที่ได้รับ

8 ยอดขาย Lv 8/9
8 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 8/9
7 จำนวนลูกค้า Lv 7/9